پمپ شناور UQH

از جمله مشخصات پمپ شناور UQH میتوان موارد زیر را نام برد:

  • این پمپ، به صورت یک یا چند طبقه، تک مکنده، دارای محفظه ای با برش شعاعی و با نصب عمودی می‌باشد.
  • توجه به تعداد طبقات الکترو پمپ و اندازه موتور به صورت افقی و یا مایل نیز قابل نصب هستند.
  • پروانه ها به شکل جریان شعاعی و یا مختلط هستند و قابلیت تراش دارند.
  • این نوع پمپ ها معمولا دارای سوپاپ یکطرفه می باشند.

توضیحات

الکترو پمپ شناور پمپیران UQH به صورت یک یا چند طبقه، تک مکنده، دارای محفظه ای با برش شعاعی و با نصب عمودی می‌باشند. با توجه به تعداد طبقات الکترو پمپ شناور پمپیران UQH و اندازه موتور به صورت افقی و یا مایل نیز قابل نصب هستند. پروانه ها به شکل جریان شعاعی و یا مختلط هستند و قابلیت تراش دارند. محفظه طبقات پمپ های جریان شعاعی توسط بست طبقات و محفظه طبقات پمپ های جریان مختلط توسط پیچ های دو سر به یکدیگر متصل می شوند. محفظه مکش بین پمپ وموتور دارای صافی است، که از پمپ در برابر ورود ذرات آب محافظت می کند. این نوع پمپ ها معمولا دارای سوپاپ یکطرفه می باشند.