پمپ شناور BPD

پمپ شناور طبقاتی عمودی پمپیران BPD  به صورت یک یا چند طبقه ، تک مکنده ، دارای محفظه ای با برش شعاعی و با نصب عمودی می باشند.

توضیحات

پمپیران، نقطه ماکزیمم راندمان آبدهی را برای این گروه از پمپ شناور 40 متر مکعب در ساعت می‌داند. همچنین بنا به مدل و قدرت، پمپ می‌تواند آب را در رنج ارتفاعی 12 الی 84 متر بالا ببرد. قدرت الکتروموتورهای این مجموعه از 3.7 تا 15 کیلووات متغیر می‌باشد.