لوله فلکسیبل هوا با فنر استخوانی

موارد کاربرد لوله فلکسیبل هوای فنر استخوانی: 

۱-انتقال و مکشِ مایعات 

۲- انتقال و مکشِ مواد ساینده مثل ذرات چوب،پودر،دانه،کاه و گردوغبار. 

۳- انتقال هوا در سیستم های تهویه مطبوع.

توضیحات

این نوع لوله فلکسیبل هوا ،از جنسِ پی وی سیِ نرمِ تقویت شده با مارپیچی از جنس پی وی سیِ سخت تولید می شود. 

در واقع به لحاظِ ماهیت، لوله فلکسیبل هوا ی فنراستخوانی تفاوتی از نظرِ جنسِ پی وی سیِ بدنه با لوله فلکسیبل پی وی سی شفافِ معمولی ندارد، اما ساختارِ فنرِ این نوع لوله با پی وی سی شفاف کاملا متفاوت و غیرقابلِ مقایسه می باشد.  

یعنی جنسِ فنرِ پی وی سی شفاف از فولاد ولی جنس فنرِ نگدارنده ی لوله ی فنراستخوانی از پی وی سیِ سخت و غیرِفلزی می باشد. 

از تفاوتهای مهمِ این محصول نسبت به پی وی سی شفاف این موضوع می باشد که سطحِ داخلیِ آن بسیار صاف و صیقلی می باشد که این موضوع نیز به خودیِ خود، باعثِ مکشِ هرگونه مواد،پودر و ذرات بصورتِ بدون اصطکاک می شود. 

رنگِ فنر مارپیچِ استخوانی هم به رنگ استخوانی و هم بصورت مشکی قابل تولید می باشد. 

لوله فلکسیبل هوای فنراستخوانی از قطر ۴ تا ۲۵ سانت تولید و در شاخه های ۶ متری بسته بندی و به فروش می رسد. 

دامنه مقاومتِ دماییِ لوله فلکسیبل هوای فنراستخوانی در دمای غیردایم بینِ ۲۰- تا ۸۰+ درجه سانتیگراد و در دمای دایم بینِ ۲۰- تا ۷۰+ درجه سانتیگراد، متغیر است. 

مزیت های استفاده از لوله فلکسیبل هوای فنراستخوانی: 

الف- سطح داخلی صاف 

ب- انعطاف پذیریِ خوب 

ج- مقاومت بسیارخوب در برابر پارگی به خاطرِ ساختارِ تقویت کننده پی وی سی 

چ- مقاومت خوب در برابر سایش 

ح- وزن سبک 

خ- امکان تولید در ضخامتهای گوناگون برای مصارف مختلف