شیر گازی دسته کلیدی برنجی

شیر گازی دسته کلیدی برنجی بال ولو از جنس برنجی می باشد که با نیکل آبکاری شده است.

فشار  این دستگاه با توجه به سایز آن تغییر می کند . نوع اتصال این شیر گازی از نوع رزوه ای می باشد.

توضیحات

این نوع شیر در سرویس های بهداشتی پنوماتیک، سیستم های کشاورزی، سیستم های آبیاری، سیستم های حرارتی و موتورخانه، سیستم های بخار و آب داغ و لوله کشی های گاز خانگی، تجاری و صنعتی به کار می رود.

این شیر در صنایع مختلف زیر کاربرد دارد:

  • کشاورزی
  • آبیاری
  • حرارتی و موتور خانه ای
  • لوله کشی خانگی و بازرگانی و صنعتی
  • هم چنین در شبکه های توزیع سیال مانند نفت، بنزین و گازوئیل و هر هیدروکربن غیر خورنده ای استفاده می شود.

دسته شیر گازی دسته کلیدی برنجی از جنس آلومینیوم سخت است که با رنگ کوره ای ساخته شده است.