درپوش انتهایی

در پوش انتهایی پیچی پلی اتیلن برای بستن انتهای لوله های پلی اتیلن استفاده می شود و به صورت پیچی انتهای لوله بسته شده و انتهای خط را کور می کند.

توضیحات

درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن برای بستن یا کور کردن انتهای لوله های پلی اتیلن استفاده می شود و به صورت پیچی انتهای لوله بسته شده و انتهای خط را کور می کند.

برای نصب کور کن آخر خط لوله اتیلن نیازی به لوازم آب بندی و پیچ و مهره م غیره نمی باشد و چنانچه درست نصب شود به راحتی آب بندی شده و لوله را کور می کند.

اتصالات پیچی پلی اتیلن و اتصالات آبیاری قطره ای معمولا بدون نیاز به ابزار خاصی و با کمترین امکانات قابل اجرا می باشد و مجری آن با کمی تجربه می توامد از عهده آن بر بیاید.

کاربرد درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن

.مصارف این اتصالات بیشتر در زمینه کشاورزی، آبرسانی، آبیاری قطره ای آبیاری بارانی و همچنین در مصارف برق کشی کاربرد فراوانی دارد

مزایای درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن:
  • قابلیت نصب آسان و سریع
  • مقاوم در برابر فشار و ضربه احتمالی
  • مقاوم در برابر اشعه مادون قرمز
  • قیمت مناسب و مرقوم به صرفه
  • مفاوم در برابر مواد شیمیایی و کود های شیمیایی
  • قابلیت آب بندی کامل بدون نیاز به لوازم آب بندی
  • سهولت در باز و بسته شدن جهت بازدید لوله