اتانرم EN

اتانرم EN  دارای ویژگی های زیر می باشد:

  • سبب آببندی به وسیله نوار گرافیتی می شود.
  • محور توسط محافظ کروم و نیکلی قابل تعویض محافظت میگردد.
  • دارای بلبرینگ برای تحمل نیرو های شعاعی و محوری می باشد.
  • جدا کردن روتور و پایه یاتاقان به آسانی قابل انجام است.