آبپاش اسپریر PS مدل Rain

توضیحات

آبپاش های مخفی شونده از دو جزء اصلی تشکیل شده اند. قسمت اول که درون خاک قرار گرفته می شود و جزء قسمت ثابت آبپاش می باشد و جزء دوم که متحرک می باشد هنگام آبیاری از سطح خاک بیرون می آید. طریقه کار آبپاش های مخفی شونده راحت و ساده می باشد به طوری که به محض باز شدن شیر آب، آب در لوله ها جریان می یابد و به وسیله فشاری که پشت آبپاش باید باشد، قسمت متحرک آبپاش (pop up) از سطح خاک بالا آمده و شروع به پاشش آب می کند. بعد از اتمام آبیاری و قطع جریان، آبپاش مخفی شونده توسط فنری که داخل آن تعبیه شده جمع می شود و دوباره به سطح خاک بر می گردد.