ساخت انواع کالیبر دستگاه لوله

انواع کالیبر

سرعت پایین و سرعت بالا

جهت دستگاه پلی اتیلن و لی پروپیلن از سایز 16 الی 500

از جنس فسفاته و آلومینیوم