ساخت انواع فرمینگ

انواع فرمینگ 10 سانت و 20 سانت جهت تولید نوار تیپ از دبی 2 تا 4 لیتر

جنس تمام استیل

سه سوراخه

چهار سوراخه

پنچ سوراخه

سرعت بالا و سرعت پایین